Huisregels

Huisregels Oud Limburgs Schuttersfeest 2023 (OLS 2023)

Door het evenemententerrein te betreden gaat u akkoord met onze huisregels, die zijn opgesteld door de organisatie van het OLS 2023 en ten behoeve van het OLS 2023 en alle daarbij behorende nevenactiviteiten. Wanneer u de Nederlandse wetgeving of de huisregels overtreedt, kan u de toegang tot  het evenemententerrein worden ontzegd en/of kunt u aangehouden worden.

 

 1. Aanwijzingen van organisatie en/of beveiligingspersoneel, politie of als zodanig herkenbare andere hulpverleners dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Dit voor eigen veiligheid en die van anderen.
 2. Indien de organisator het noodzakelijk acht, kunnen de bezoekers bij de entree onderworpen worden aan controle van tassen en kleding. Bezoekers die daar niet mee instemmen, kan de toegang tot het evenemententerrein worden ontzegd.
 3. Elke bezoeker dient zich bij de ingang, of gedurende het evenement, op verzoek van de organisatie te legitimeren. Indien de bezoeker zich niet kan legitimeren, is de organisator bevoegd de bezoeker te weigeren en/of te verwijderen van het evenemententerrein.
 4. In omstandigheden waarbij dit reglement geen uitsluitsel biedt, is het oordeel van de organisatie leidend.
 5. Het is verboden zaken gevaarlijke en/of hinderlijke zaken mee te nemen zoals wapens, geluidsapparatuur, fietsen. De beoordeling of voorwerpen gevaarlijk en/of hinderlijk zijn, gebeurt door de organisatie en is leidend.
 6. Het nuttigen, gebruiken, verhandelen en/of in het in bezit hebben van enigerlei verdovende middelen is ten strengste verboden. Alle soft- en harddrugs worden in beslag genomen. Personen bij wie gebruik van verdovende middelen wordt waargenomen, wordt de aanwezigheid op het terrein ontzegd.
 7. Afval dient in de daartoe bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.
 8. Het is voor eenieder verboden om zich in het schootsveld te begeven/op te houden gedurende de dagen en tijden dat er schietwedstrijden behorende bij het OLS 2023 plaatsvinden.
 9. Agressie of hinderlijk gedrag wordt absoluut niet getolereerd. De beoordeling of gedrag agressief of hinderlijk is, gebeurt door de organisatie en is leidend.
 10. Bij constatering van het plegen van strafbare feiten wordt door de organisatie aangifte gedaan bij de politie.
 11. Elke bezoeker van het terrein van het OLS 2023 krijgt een polsbandje. Personen die aantoonbaar (middels ID-kaart) 18 jaar of ouder zijn, krijgen een andere kleur polsbandje dan personen die 17 jaar of jonger zijn.
 12. Het is tijdens het OLS 2023 voor bezoekers jonger dan 18 jaar niet toegestaan om alcohol te kopen en/of te consumeren. Het is voor bezoekers van 18 jaar en ouder niet toegestaan om alcohol door te geven aan bezoekers jonger dan 18 jaar.
 13. Door betreden van het terrein geef je toestemming om op het terrein gemaakte  foto’s/reportages te gebruiken voor publicatiedoeleinden.
 14. Op het evenemententerrein wordt gebruikt gemaakt van cameratoezicht.
 15. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming van de organisatie, flyers of andere promotionele artikelen op en rondom het evenement uit te delen. Daarnaast is geen enkele vorm van handel toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de organisatie.
 16. Roken is tijdens het OLS 2023 alleen toegestaan in de open lucht. In gebouwen en  tenten mag niet worden gerookt.
 17. Open vuur en/of vuurwerk is verboden.
 18. Het is niet toegestaan om met drones boven het evenemententerrein te vliegen.
 19. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel of andere schade als gevolg van  bezoek aan het evenemententerrein.
 20. Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van een van de evenementen van het OLS 2023 is geheel voor eigen risico van de bezoeker.

 

Stichting OLS 2023 Born